سوالات متداول

محصولات با پست پیشتاز به سراسر کشور ارسال شده و نهایتا طی یک هفته کاری به دست مشتری خواهد رسید

سفارشاتی که در شهر بندرعباس قبل از ساعت 5 عصر ثبت گردد در همان روز و در بازه زمانی 1 تا 5 ساعته به دست مشتری خواهد رسید و سفارشاتی که بعد از ساعت 5 عصر ثبت گردد نیز در صبح روز بعد به دست شما خواهد رسید.